ΙΙΒΕΑΑ: Χορηγίες για βιολόγους, βιοτεχνολόγους

Ειδήσεις
ΙΙΒΕΑΑ: Χορηγίες για βιολόγους, βιοτεχνολόγους
Προσόντα, πιστοποιητικά, προθεσμία
28/05/2019 | 14:22

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), χορηγεί υποτροφίες.

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης:

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Πτυχίο στην Φαρμακευτική ή Βιολογία ή Βιοτεχνολογία
 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις φαρμακευτικές επιστήμες με εξειδίκευση στην Φαρμακολογία

Επιθυμητά προσόντα

 • Εργαστηριακή εμπειρίασε φαρμακολογικές μελέτες και τεχνικές κυτταρικής βιολογίας
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με εξειδίκευση στο καρδιαγγειακό σύστημα
 • Καλή γνώση Αγγλικών

Πιστοποιητικά

 1. Αίτηση:
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα πτυχίων
 4. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 5. Στοιχεία επικοινωνίας για 2 συστατικές επιστολές
 6. Βεβαιώσεις φορέων
 7. Βεβαίωση ορισμού τριμελούς επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Προθεσμία: έως Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για περαιτέρω πληροφορίες.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
prokiryxi.pdf