Χορηγίες από το Ίδρυμα Αρτεμισίας Παναγιώτου

Ειδήσεις
Χορηγίες από το Ίδρυμα Αρτεμισίας Παναγιώτου
Δικαιολογητικά και προθεσμία
Καπέλα αποφοίτησης και πτυχία, υποτροφίες
Ηλιάνα Καλούπη
12/07/2019 | 06:00

Το Ίδρυμα Αρτεμισίας Παναγιώτου προτίθεται να χορηγήσει δύο υποτροφίες σε απόφοιτους Σχολών Μέσης Παιδείας της Κύπρου.

Οι δύο υποτροφίες είναι για φοίτηση σε:

  1. Πανεπιστήμιο Κύπρου
  2. Πανεπιστήμιο εξωτερικού
  3. Τριτοβάθμια σχολή της Κύπρου

Οι υποτροφίες δίνονται σε πρωτοετείς φοιτητές.

Το ποσό των υποτροφιών θα ανέρχεται μέχρι 1.500 ευρώ η κάθε μια.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προέρχονται από οικογένεια με χαμηλά εισοδήματα και να αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών τους, να κατέχουν απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με γενικό βαθμό 18 και άνω.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση:
  • Μικρή φωτογραφία
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  • Βεβαίωση ότι έχουν εξασφαλίσει θέση στα ως άνω αναφερόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Αντίγραφο απολυτηρίου ή πιστοποιητικού GCE

Προθεσμία: Έως 15 Ιουλίου 2019

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο m.lyrakides@voici-la-mode.com ή προσωπικά στην διεύθυνση: ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Ακροπόλεως 90, 4ος όροφος, 2084 Λευκωσία.

Σχετικά Άρθρα