Διδακτορικές υποτροφίες από το Ινστιστούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Ειδήσεις
Διδακτορικές υποτροφίες από το Ινστιστούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα, προθεσμία και ολόκληρη η προκήρυξη
Ένα αγόρι και ένα κορίτσι κρατάνε βιβλίο, πρακτική
11/02/2019 | 06:00

Ολοκληρώνεται αύριο η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις υποψηφίων υποτρόφων από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ‐ΙΤΕ).

Οι αιτούντες βρίσκονται σε θέση υποψηφίου διδάκτορα. 

Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη τριπλού δισκίου για τη θεραπεία της υπέρτασης»

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο σε τομείς Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Φαρμακευτικής
  • Μεταπτυχιακό σε έναν από τους παραπάνω τομείς
  • Εμπειρία στον προγραμματισμό
  • Καλή χρήση R, Matlab, SPSS, Mathematica, C και Python
  • Εμπειρία σε θέματα μαθηματικής μοντελοποίησης
  • Εμπειρία σε προχωρημένη στατιστική ανάλυση φαρμακευτικών δεδομένων
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώση Γερμανικών

Επιθυμητά Προσόντα:

  1. Εμπειρία εργασίας σε ερευνητική ομάδα
  2. Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών κειμένων

Προθεσμία: έως Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες: 

- κα Μ. Παπαδάκη ή κα Γ. Ρηγοπούλου

E-mail: office@iacm.forth.gr

- Δρ. Γεωργία Καραλή 

E-mail: gkarali@uoc.gr

Σχετικά Άρθρα