Αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής

Ειδήσεις
Αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής
Δικαιολογητικά και προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
04/11/2019 | 13:28

Αιτήσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφα τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΜΣ)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
  • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής

Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,, κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα, με την ένδειξη "Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής".

Αιτήσεις έως τις 7 Νοεμβρίου 2019.

Έντυπο αίτησης: