7 υποτροφίες από το Perrotis College - Ίδρυμα Σαμούρκα

Ειδήσεις
7 υποτροφίες από το Perrotis College - Ίδρυμα Σαμούρκα
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά - Προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
29/07/2019 | 16:45

To Perrotis College, μέσω της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τo Ίδρυμα Σαμούρκα, προκηρύσσει επτά υποτροφίες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με βαθμολογία από 14 και πάνω
 2. Καλή γνώση Αγγλικών
 3. Έλληνες υπήκοοι και κάτοικοι Ελληνικής επικράτειας
 4. Οικονομική δυσχέρεια και το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 25.000€
 5. Συνέντευξη με τον αρμόδιο

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση:
 • Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Πτυχίο Αγγλικών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Τέσσερις φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ)
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους των γονέων του υποψηφίου

Προθεσμία: Έως 13 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310492854 και 2310492810

Σχετικά Άρθρα