Υποτροφίες για σπουδές στην Ιαπωνία (Canon)

Υποτροφία
2.291
Υποτροφίες για σπουδές στην Ιαπωνία (Canon)
Χορηγίες από το Canon Foundation - Ελεύθεροι προς επιλογή ιδρύματος οι υποψήφιοι
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
01/06/2018 | 07:10

Το Ίδρυμα Canon στην Ευρώπη ανακοίνωσε τη χορηγία υποτροφιών για έρευνα σε Ευρωπαίους διακεκριμένους ερευνητές με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο, σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους της επιστήμης.

Οι υποψήφιοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τα ιδρύματα στα οποία θα εργαστούν, ενώ δεν είναι απαραίτητο να είναι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης. 

Οι υπότροφοι, θα περάσουν την ερευνητική τους περίοδο στην Ιαπωνία με τις υποτροφίες να χορηγούνται για χρονικές περιόδους τουλάχιστον τριών μηνών και το πολύ ενός έτους.

Η οικονομική υποστήριξη των υποτρόφων κυμαίνεται από 22.500 μέχρι 27.500 ευρώ και κατ’ αναλογία για διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/09/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

Προθεσμία
15/09/18

Ποιους αφορά

  • Όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους της επιστήμης

Προϋποθέσεις

  • Δικαιούχοι είναι όσοι δεν έχουν συμπληρώσει δέκα έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού τους. Επέκταση της περιόδου 10 χρόνων είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσει
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/