Υποτροφίες από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Προγράμματα
1.000
Υποτροφίες από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Το πρόγραμμα παρέχεται από την συνεργασία Perrotis College και Παπαστράτος
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
27/06/2018 | 07:26

To Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, σε συνεργασία με την Παπαστράτος ΑΒΕΣ, προκηρύσσει δύο μερικές υποτροφίες (50% επί των διδάκτρων) τριετούς φοίτησης, με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019.

Οι υποτροφίες καλύπτουν το 50% του συνολικού κόστους των διδάκτρων ετησίως.

Η Επιτροπή Υποτροφιών μετά το πέρας και των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους υποψηφίους εντός ενός μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών στα τηλ. 2310492854 και 2310492810. Πληροφορίες για το Perrotis College και τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.perrotiscollege.edu.gr

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής

Προθεσμία
31/08/18

Ποιους αφορά

 • Να είναι απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με βαθμολογία από 14 και πάνω στο Απολυτήριο Λυκείου
 • Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου C1). Για λεπτομέρειες σχετικά με τα αποδεκτά πιστοποιητικά μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών του Perrotis College στα τηλ. 2310 492 854 και 2310 49 2810
 • Να προέρχονται από οικογένεια καπνοπαραγωγών ή από περιοχή όπου καλλιεργείται καπνός
 • Να υπάρξει προσωπική ή τηλεφωνική γνωριμία-συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο με μέλος της αρμόδιας επιτροπής του Perrotis College

Προϋποθέσεις

 • Υποβολή Αίτησης Εγγραφής: μπορείτε να τη συμπληρώσετε ηλεκτρονικά εδώ ή να την εκτυπώσετε, να τη συμπληρώσετε και να την αποστείλετε είτε ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected] είτε με fax στο 2310492864 ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Perrotis College (Υπόψη Τμήματος Εγγραφών) Μαρίνου Αντύπα 54, T.Θ. 23, 55102, Θεσσαλονίκη
 • Αποστολή δικαιολογητικών: ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά (απλά, μη επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων) με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Perrotis College (Υπόψη Τμήματος Εγγραφών) Μαρίνου Αντύπα 54, T.Θ. 23, 55102, Θεσσαλονίκη. Τα αιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
 1. Απολυτήριο Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου και αναλυτική βαθμολογία
 2. Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
 3. Συνοδευτική επιστολή
 4. Συστατικές επιστολές (2)
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 6. 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
 7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ) ή κύριου επαγγέλματος (από οικεία ομάδα καπνοπαραγωγών)
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.perrotiscollege.edu.gr/frminquiry.php?lg=1