Υποτροφίες από το ΙΙΒΕΑΑ

Προγράμματα
750
Υποτροφίες από το ΙΙΒΕΑΑ
Απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά, διάρκεια, αμοιβή, προθεσμία και ολόκληρη η προκήρυξη
στοιβαγμένα βιβλία το ένα πάνω στο άλλο, καπέλο αποφοίτησης, πτυχίο, υποτροφίες
10/01/2019 | 06:00

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), προκήρυξε θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση υποτροφίας.

Τίτλος προγράμματος: «SYSCID: A Systems medicine approach to chronic inflammatory disease».

Επιστημονικός υπεύθυνος: κ. Δημήτριος Μπούμπας.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα πτυχίων
 4. Στοιχεία επικοινωνίας για δύο συστατικές επιστολές

Διάρκεια: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Μηνιαία αμοιβή: 750 ευρώ

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Προθεσμία
18/01/19

Ποιους αφορά

 • Κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου στη Βιολογία
 • Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Μοριακή Βιολογία

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Μοριακή Βιολογία
 • Εμπειρία στην επεξεργασία ανθρώπινων δειγμάτων αίματος
 • Εμπειρία στην επεξεργασία δειγμάτων από πειραματόζωα
 • Εμπειρία στις βασικές μοριακές τεχνικές
 • Πιστοποιητικό χειρισμού πειραματικών ζωικών μοντέλων 
 • Άριστη γνώση Αγγλικών