Νέες διδακτορικές υποτροφίες από το Α.Π.Θ.

Υποτροφία
750
Νέες διδακτορικές υποτροφίες από το Α.Π.Θ.
Απαιτούμενα προσόντα, ολόκληρη η προκήρυξη
Βιβλιοθήκη, φοιτήτρια διαβάζει βιβλίο
23/02/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), προκηρύσσει μία υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα.

Τίτλος Έργου: «Ευφυείς Επαναλήπτες και Ρομπότ για Γρήγορη, Αξιόπιστη, Χαμηλού Κόστους Απογραφή και Εύρεση της Θέσης Αντικειμένων, μέσω Τεχνολογίας RFID»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κύριος Τραϊανός Γιούλτσης, καθηγητής τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 

 • Υποψήφιος Διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Αίτηση:

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
 5.  Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Προθεσμία
26/02/19

Ποιους αφορά

 • Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών
 • Υποψήφιους διδάκτορες σε αντικείμενο σχετικό με προσδιορισμό της θέσης 

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Πανεπιστημίου
 • Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με προσδιορισμό της θέσης 
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

Επιθυμητά Προσόντα:

 1. Αποδεδειγμένη γνώση σε τεχνολογίες αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID)
 2. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια