Χορηγίες για πρακτική άσκηση στην Ολλανδία

Υποτροφία
450
Χορηγίες για πρακτική άσκηση στην Ολλανδία
Οι υπότροφοι θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε τμήμα τεχνικής γραμματείας
Φοιτητές και φοιτήτριες με φόντο καφέ βιβλιοθήκες
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει την 1η Απριλίου
Πάνος Μπάρας
14/03/2018 | 07:20

Το Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons ανακοίνωσε την χορήγηση υποτροφιών για πρακτική άσκηση στην τεχνική γραμματεία, διάρκειας τριών έως έξι μηνών.

H πρακτική θα είναι πλήρους απασχόλησης με μηνιαίες απολαβές τα 450 ευρώ.

Ειδικότερα οι υπότροφοι θα κληθούν να εργαστούν στις ακόλουθες θέσεις:

 •  Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων - Υποκατάστημα Πολιτικών Υποθέσεων και Πρωτοκόλλου · Υποκατάστημα Δημοσίων  Υποθέσεων
 •  Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Βοήθειας - Τμήμα Βοήθειας και Προστασίας · Υποκατάστημα Διεθνούς Συνεργασίας  Υποστήριξη Υποστήριξης Υποκαταστημάτων
 • Διεύθυνση Διαχείρισης - Υποκατάστημα Ανθρώπινου Δυναμικού. Βιβλιοθήκη OPCW. Τμήμα Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών. Προϋπολογισμός και Οικονομικά. Υποκατάστημα Υπηρεσιών Πληροφόρησης
 • Τμήμα Επαλήθευσης - Τμήμα Χημικής Αποστρατικοποίησης · ​​Δήλωση Καταστημάτων. Βιομηχανία επαλήθευσης βιομηχανίας. Εργαστήριο OPCW
 •  Διεύθυνση επιθεώρησης - Κατασκευή δυνατοτήτων προγραμματισμού έκτακτης ανάγκης και κυττάρων. Καταστροφικές επιθεωρήσεις βιομηχανίας. Κύτταρα ασφαλείας και αναλυτική χημεία. Επιθεωρήσεις απομάκρυνσης κυττάρων
 •  Γραφείο του νομικού συμβούλου
 •  Γραφείο στρατηγικής και πολιτικής
 •  Γραμματεία για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
 •  Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου
 •  Γραφείο προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα»

Προθεσμία
01/04/18

Ποιους αφορά

 • Φοιτητές (προπτυχιακοί και απόφοιτοι)
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • Διδακτορικοί

Προϋποθέσεις

 • Πολίτης χώρας μέλους του OPCW
 • Άριστη γνώση αγγλικών
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://apps.opcw.org/PHFOnline/viewVacancyGen.aspx?Qry=rxzh0SaxgqqmzLnO74EUCw==