Επτά χορηγίες από το Ίδρυμα Υποτροφιών Αντωνάτου

Προγράμματα
2.400
Επτά χορηγίες από το Ίδρυμα Υποτροφιών Αντωνάτου
Προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιολογητικά, προθεσμία
Μία κοπέλα με μαύρα μαλλιά (φοιτήτρια) χαμογελά και κρατά βιβλία
Ηλιάνα Καλούπη
14/01/2020 | 06:00

Τη χορήγηση επτά υποτροφιών προκηρύσσει το Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου.

Αφορούν όσους θέλουν να εκπονήσουν πανεπιστημιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα και μεταπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. σε Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Η μηνιαία αμοιβή "αγγίζει" τα 200 ευρώ για 12 μήνες.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
 • Βεβαίωση φοίτησης σε σχολή
 • Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους ή οικογενειακού σε περίπτωση εγγάμων 
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν, έως την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, στο Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου, Ανδρέου Λόντου 34 Αίγιο,  τηλ. 2691360631 (κα Σαββοπούλου).

Προθεσμία
07/02/20

Ποιους αφορά

 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ
 • Όσους έχουν καταγωγή από το Αίγιο

Προϋποθέσεις

 • Να διαμένουν και να κατάγονται από τον Δήμο Αιγίου
 • Να είναι προπτυχιακοί φοιτητές σε Α.Ε.Ι Ελλάδας ή μεταπτυχιακοί φοιτητές σε Α.Ε.Ι Ελλάδας ή του Εξωτερικού
 • Να είναι οικονομικά αδύνατοι ήτοι τα εισοδήματά τους ατομικά και οικογενειακά να μην επιτρέπουν με ίδια μέσα οικονομική κάλυψη των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών τους
 • Να μη λαμβάνουν υποτροφία από άλλο κληροδότημα