Χορηγία για 32 υποτροφίες (Ίδρυμα Καρέλια) σε Ελλάδα και εξωτερικό

Υποτροφία
5.000
Χορηγία για 32 υποτροφίες (Ίδρυμα Καρέλια) σε Ελλάδα και εξωτερικό
Προθεσμίες, ποσά, αντικείμενα
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
02/05/2018 | 16:15

Το Ίδρυμα Καρέλια ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters και Διδακτορικό) σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

(1) ΜΠΣ - Ελλάδα
Θα δοθούν 12 υποτροφίες, ύψους 5.000 ευρώ, για σπουδές στους εξής κλάδους:

 • Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Ναυτιλιακές Σπουδές
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον
 • Αγροτική Οικονομία

(2) ΜΠΣ - Εξωτερικό
Θα δοθούν 20 υποτροφίες, ύψους 20.000 ευρώ έκαστη, για σπουδές στους εξής κλάδους:

 • Regional Economics and Development
 • Industrial Economics
 • Shipping, Trade and Finance
 • Business Administration
 • Public Administration
 • Environmental Economics
 • Agricultural Economics

Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 30/6/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

Προθεσμία
30/06/18

Ποιους αφορά

 • Υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters και Διδακτορικό)
 • Οι τομείς που αναφέρονται εντός του κειμένου

Προϋποθέσεις

 • Να έχουν ελληνική ιθαγένεια
 • Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/1987
 • Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε τομέα της Οικονομικής Επιστήμης ή απόφοιτοι
 • Πολυτεχνείου (ΕΜΠ., Πολυτεχνείο Κρήτης) και Πανεπιστημιακών Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής
 • Να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8,5/10 (ή ανάλογο από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού)
 • Να έχουν έγγραφη βεβαίωση από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία
 • Για σπουδές στην Ελλάδα, να έχουν άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου
 • Για σπουδές στο εξωτερικό, να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία διδάσκεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία και να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου
 • Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη, για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019. (Εξαιρούνται οι υποτροφίες που δίδονται στους υποψηφίους από τα Πανεπιστήμια προορισμού)
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.kareliafoundation.org.gr/?page_id=94