"Τσουνάμι" φορολογικών ελέγχων παντού

Στο στόχαστρο ακίνητη περιουσία, τεκμήρια, εμβάσματα

Με κεντρικό στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς ξεκίνησε τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου η λειτουργία δύο νέων υπερδιευθύνσεων της ΑΑΔΕ.  Στο στόχαστρό τους η φοροδιαφυγή, το μαύρο χρήμα, η είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών και ο έλεγχος των offshore εταιρειών. Οι πρώτοι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν σε καταθέσεις εμβασμάτων, τεκμηρίων, ακίνητης περιουσίας και όποιων στοιχείων προκύψουν από διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ ή από καταγγελίες.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία δύο οργανικές μονάδες, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, με τίτλους:

  • Γενική Διεύθυνση Φορολογίας.
  • Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών.

Επίσης λειτουργούν και τέσσερις οργανικές μονάδες, με τίτλους:

  • Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.).
  • Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.).
  • Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.).
  • Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.).

Συγχρόνως αναδιαρθρώνονται οι αρμοδιότητες των Ελεγκτικών Κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και τα επιμέρους τμήματα φορολογικών ελέγχων και εισπράξεων φόρων της ΑΑΔΕ.

Έλεγχοι καταθέσεων και εμβασμάτων

Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, μεταξύ των τμημάτων που ιδρύονται είναι το «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου και Μεσαίου Πλούτου» με στόχο τον έλεγχο φυσικών προσώπων, εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια:

  • H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΣ Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ, υπερβαίνει αθροιστικά, από την 1η-12015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, το ποσό του 1.000.000 ευρώ.
  • H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.
  • Τα ποσά δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στο φορολογικό έτος 2018 υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ.
  • Να απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος από το 2015 και μετά.

Άμεσοι και διαρκείς στόχοι

Κομβικός θα είναι ο ρόλος της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.), καθώς ο επιχειρησιακός της στόχος είναι η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στους φορολογικούς ελέγχους.

Καθώς και στους ελέγχους δέουσας επιμέλειας, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση: της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του φοροελεγκτικού μηχανισμού.

Η Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων και της ποιότητας του ελεγκτικού έργου του φοροελεγκτικού μηχανισμού για τη μεγιστοποίηση της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram