ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, ολόκληρη την προκήρυξη
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το Σάββατο 15 Οκτωβρίου

Με πέντε υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 5μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Θα προσληφθούν άτομα εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από την Πέμπτη 6 έως το Σάββατο 15 Οκτωβρίου είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία υπηρεσίας του φορέα.

Εμπειρία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ-ΤΕ–ΔΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τις κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

Για όλες τις κατηγορίες η εμπειρία θα μοριοδοτείται μετά τη λήψη του σχετικού τίτλου σπουδών εκτός από τις κατηγορίες ΔΕ Εργατοτεχνιτών για τις οποίες η συναφής εμπειρία μοριοδοτείται ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας που αποκτήθηκε (ΔΕ ή ΥΕ) και του χρόνου απόκτησης κάθε τίτλου σπουδών.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ 

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ημερομηνία Λήξης: 15/10/2022

ΠΕ Αρχαιολόγων
2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών
2
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram