Κατάρτιση 1.400 ανέργων με αμοιβή €1.380

Κατάρτιση - Προγράμματα
Κατάρτιση 1.400 ανέργων με αμοιβή €1.380
Ποιοι και πώς συμμετέχουν - Προσόντα και μόρια
Η διάρκεια ανεργίας και το ατομικό εισόδημα κρίνουν την υπόθεση "επιλογή"
12/03/2018 | 15:48

Ολοκληρώνεται στις 30 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για 1.400 ανέργους που επιθυμούν κατάρτιση στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και του εξαγωγικού εμπορίου.

Κάθε άνεργος που συμμετέχει επιδοτείται με €1.380.

Το πρόγραμμα προσφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Η δράση ΕΣΠΑ αφορά νέους ηλικίας 18-24 ετών που διαθέτουν δίπλωμα υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώστε: 

 1. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται απευθείας, πατώντας το κουμπί «Υποβολή αίτησης»
 2. Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται, (έως τις 30 Μαρτίου), στα γραφεία του ΣΒΒΕ: Πλ. Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
 • 260 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις από το μητρώο του ΣΒΒΕ
 • Δωρεάν Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων
 • Εξατομικευμένη προσέγγιση- συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής

Εξέλιξη

Ποιους αφορά

Ανέργους ηλικίας 18 -24 ετών, που επιθυμούν να καταρτιστούν σε δράσεις που συνδέονται με:

 • Εφοδιαστική αλυσίδα – Logistics
 • Εξωγικό εμπόριο προϊόντων

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις
 • Να έχουν ηλικία 18-24 ετών.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
 • Να είναι απόφοιτοι Λυκείου, ΑΕΙ,ΤΕΙ
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
Δικαιολογητικά

Αντίγραφα:

 • Αστυνομικής ταυτότητας
 • Τίτλου σπουδών
 • Εκκαθαριστικού εφορίας
 • Κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 • Ατομικού σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ)
Χρήματα

1.380 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως εξής:

 • Θεωρητική κατάρτιση: €600
 • Πρακτική άσκηση: €780

Κριτήρια - Μόρια

 • Διάρκεια ανεργίας (έως 20 μόρια για άνω των 9 μηνών)
 • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (έως 20 μόρια για ατομικό εισόδημα €3.500)
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο (έως 10 μόρια για αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
Ναι