Υπ. Εσωτερικών: Η νέα συλλογική σύμβαση (ΕΣΣΕ ) για δήμους

Ειδήσεις
Υπ. Εσωτερικών: Η νέα συλλογική σύμβαση (ΕΣΣΕ ) για δήμους
Ποιοί κλάδοι δικαιούνται επιπλέον άδεια και μειωμένο ωράριο
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
25/01/2019 | 11:48

Δημοσιεύθηκε η (υπογεγραμμένη) νέα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών και της ΠΟΕ - ΟΤΑ.

Μεταξύ άλλων, διευκρινίζονται τα εξής:

  • Στο πλαίσιο της βελτίωσης των όρων εργασίας όσων απασχολούνται στον τομέα της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στην προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση, πράσινα σημεία και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση Στερεών Αποβλήτων, μετά τη συμπλήρωση 1 έτους απασχόλησης χορηγείται 5 ημέρες επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο
  • Στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο: α. Στην αποκομιδή, συγκομιδή, επιστασία και μεταφορά απορριμμάτων, β. στην ταφή και εκταφή νεκρών, οι εργάτες καθαριότητας των κοιμητηρίων καθώς και οι καθαριστές οστών, γ. στην ασφαλτόστρωση και εργάτες που απασχολούνται με την ασφαλτόστρωση των οδών, τη συντήρηση, την οδοσήμανση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου, δ. στην αποχέτευση, ε. στα αφοδευτήρια, στ. στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, ζ. σε οικοδομικές εργασίες, στην ύδρευση, στις εργασίες συντήρησης του Δημοτικού Ηλεκτρικού Δικτύου Φωτισμού, στους οδηγούς ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών καθώς και στους οδηγούς Λεωφορείων, στους τοποθετητές κεραμικών σκεπών, στους εργαζόμενους που απασχολούνται με την περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων ζώων, στους μάγειρες σε κουζίνες μαζικής εστίασης, μετά την συμπλήρωση 3 ετών απασχόλησης χορηγείται επιπλέον κανονική άδεια 3 ημερών το χρόνο

Η εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων των προηγούμενων περιπτώσεων 1 και 2 ορίζεται σε 32 ώρες χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
esse.pdf