ΟΑΕΔ: Voucher για συμμετοχή ανέργων, χαμηλόμισθων σε παιδικές κατασκηνώσεις

Ειδήσεις
ΟΑΕΔ: Voucher για συμμετοχή ανέργων, χαμηλόμισθων σε παιδικές κατασκηνώσεις
Ολόκληρη η απόφαση - Μοριοδότηση, διάρκεια, ποιοί και πώς ευνοούνται
ΟΑΕΔ
15/03/2019 | 11:19

Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών για την διαδικασία επιδότησης (voucher) που θα ακολουθηθεί στο επερχόμενο νέο πρόγραμμα διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το έτος 2019 από την 15η Ιουνίου έως: α) την 3η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) την 10η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης). 

Στους δικαιούχους πρόκειται να βρίσκονται οι εξής κατηγορίες γονέων και κηδεμόνων:

 • Ωφελούμενοι που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2019
 • Ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας
 • Ασφαλισμένες που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας
 • Ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα)
 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 4 μηνών

Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών των δικαιούχων για το έτος 2019 πρόκειται να ανέλθει σε 70.000.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων θα υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)

Η μοριοδότηση των δικαιούχων

Η μοριοδότηση θα στηριχθεί σε ειδικά κριτήρια, τα οποία είναι:

 • Το ύψος του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος
 • Ο αριθμός των ανήλικων τέκνων (τέκνων ηλικίας έως 18 ετών) 
 • Ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, με μέγιστο όριο τους 36 μήνες,

Τα μόρια ανά κριτήριο ορίζονται ως εξής:

Για το α’ κριτήριο:

 1. Για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους έως 7.000 ευρώ: 100 μόρια
 2. Για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 7.000,01 ευρώ έως 10.000 ευρώ: 90 μόρια
 3. Για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 10.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ: 80 μόρια
 4. Για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 12.000,01 ευρώ έως 14.000 ευρώ: 70 μόρια
 5. Για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 14.000,01 ευρώ έως 16.000 ευρώ: 60 μόρια
 6. Για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 16.000,01 ευρώ έως 18.000 ευρώ: 50 μόρια
 7. Για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 18.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ: 40 μόρια
 8. Για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 20.000,01 ευρώ έως 22.000 ευρώ: 30 μόρια
 9. Για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 22.000,01 ευρώ έως 24.000 ευρώ: 20 μόρια
 10. Για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 24.000,01 ευρώ έως 28.000 ευρώ: 10 μόρια

Για το β’ κριτήριο: Από 25 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Για το γ’ κριτήριο: Από 1 μόριο για κάθε μήνα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τα 36 μόρια. 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
apofasi_oaed.pdf
Σχετικά Άρθρα