ΟΑΕΔ: Ενισχύει 15.500 δικαιούχους με €4.015 (ΦΕΚ)

Ειδήσεις
ΟΑΕΔ: Ενισχύει 15.500 δικαιούχους με €4.015 (ΦΕΚ)
Ποιοί και πώς ωφελούνται - Ολόκληρη η απόφαση
Είσοδος ΟΑΕΔ - Γυάλινες πόρτες, ανακοινώσεις
Ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο (pdf)
Μιχάλης Τσιλιβάκος
12/06/2018 | 11:50

Κοινή απόφαση υπέγραψαν τα υπουργεία Οικονομίας, Παιδείας, Εργασίας και Οικονομικών, καθορίζοντας το πλαίσιο και την αποζημίωση των δικαιούχων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την απόφαση, που σαν στόχο έχει την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και την ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας 16-23 ετών, η αποζημίωση των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ ορίζεται:

  1. Στο 75% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή 17,12 ευρώ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών
  2. Η επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης σε χώρο εργασίας για 15.500 μαθητευόμενους των ΕΠΑΣ Μαθητείας που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις ΟΤΑ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό των 11 ευρώ ανά ημέρα κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως και 31/12/2018
  3. Το ποσό της επιδότησης των 11 ευρώ καταβάλλεται στους μαθητευόμενους για κάθε ημέρα Μαθητείας/ Πρακτικής Άσκησης τετραήμερης, πενταήμερης ή εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκονται. Οι ημέρες της κανονικής άδειας, της σπουδαστικής άδειας, της ασθένειας, των δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν) δεν επιδοτούνται και το κόστος τους βαρύνει ανάλογα με το χώρο πραγματοποίησης της Μαθητείας

Δείτε την διαδικασία επιδότησης (pdf):


Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την απόφαση (ΦΕΚ)

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
fek_oaed.pdf