Ποιοι δικαιούνται επίδομα 1.500 ευρώ το μήνα

Προϋποθέσεις

Επίδομα 1.500 ευρώ το μήνα δικαιούνται φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωσή των σπουδών τους. Συγκεκριμένα η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών, προκήρυξε 10 εξάμηνες υποτροφίες για προπτυχιακούς φοιτητές.

Ποιοι δικαιούνται επίδομα 1.500 ευρώ το μήνα

Η οικονομική ενίσχυση αποσκοπεί στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, με απώτερο στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 1500 € και παρέχεται για διάστημα 6 μηνών. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει εισοδηματικών, κοινωνικών κριτηρίων και ακαδημαϊκής επίδοσης.

φοιτήτριες προχωρούν χαμογελώντας στα χέρια τους κρατάνε βιβλία

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι Έλληνες και αλλοδαποί προπτυχιακοί φοιτητές όλων των Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και Τμημάτων και Σχολών που έχουν ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Δεν λαμβάνουν καθ’ όλη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία
  • Δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ/ΤΕΙ. Έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών τους του ακαδημαϊκού έτους 2021‐2022, πλην των πρωτοετών
  • Διατηρούν την ιδιότητα του ενεργού προπτυχιακού φοιτητή του Πανεπιστημίου Πατρών καθόλη τη διάρκεια της ανάθεσης

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram