Παράταση σε ειδικό επίδομα στο ρεύμα με 6.000 ευρώ για κάλυψη οφειλών

Ολόκληρη η απόφαση - Δικαιούχοι (ΦΕΚ)
Νέα παράταση για τη χορήγηση του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος σχετικά με την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα

Νέα παράταση για τη χορήγηση του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος σχετικά με την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα.

Όπως προβλέπει η υπουργική απόφαση, η επιδότηση αφορά νοικοκυριά που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του δικαιούχου.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα διαμορφωθεί ως εξής:

- Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής.
- Για συνολικές οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής.
- Για συνολικές οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής.
- Για συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στις αντίστοιχες υπηρεσίες των δήμων, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (διατίθεται από την υπηρεσία)
  2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

3.Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού

  1. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
  2. ΕΝ.Φ.Ι.Α του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  4. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για νοικοκυριό που η σύνθεσή του περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω.
  5. Βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄οικον χρήσης μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου που περιλαμβάνεται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
  6. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (πρόσφατο).

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού  έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος , απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που τεκμηριώνει τη μεταβολή, όπως καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού , συμβόλαια πώλησης ή αγοράς , δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram