ΟΠΕΚΑ: Διευκρινίσεις για επιδόματα και προνοιακές παροχές

Τι προβλέπει η εγκύκλιος

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση επιδομάτων και προνοιακών παροχών σε χρήμα σε ΑμεΑ μέσω ΚΕΠΑ δίνει με εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι κάτοχοι Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Ποσοστού Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για παράταση της πιστοποίησης αναπηρίας τους εντός τεσσάρων (4) μηνών πριν τη λήξη ισχύος της, ώστε να μπορούν να συνεχίζουν να λαμβάνουν τις παροχές.

Όπως αναφέρει, η διαδικασία ουσιαστικά επαναξιολογεί την αναπηρία του πολίτη, λόγω της επικείμενης λήξης της
πιστοποίησης της. Η αίτηση υποβάλλεται και διεκπεραιώνεται με βάση τα οριζόμενα στάδια της διαδικασίας περί αρχικής αξιολόγησης. Κατά το στάδιο της αίτησης, ο πολίτης υποχρεούται να συσχετίσει την αίτηση με την εν ισχύ γνωστοποίηση αναπηρίας που διαθέτει.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία πέραν της παράτασης της υφιστάμενης πιστοποίησης αναπηρίας, ο πολίτης δύναται να προσθέσει προς αξιολόγηση και νέες παθήσεις ή να δηλώσει τυχόν επιδείνωση των ήδη πιστοποιημένων παθήσεων. Σε κάθε περίπτωση, προετοιμάζεται και υποβάλλεται εκ νέου ολόκληρος Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαίωμα στην καταβολή προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα εκκινεί από την επομένη της
ημερομηνίας λήξης της ισχύος της Γ.Α.Π.Α., εφόσον η αίτηση στο ΚΕ.Π.Α. για ανανέωση της ισχύος της υποβληθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της και ακολούθως η αίτηση παράτασης υποβληθεί στον ΟΠΕΚΑ εντός του χρονικού διαστήματος.

Διευκρινίζεται ότι ο ΟΠΕΚΑ θα χορηγεί τις παροχές σε χρήμα σε ΑμεΑ, εφόσον ο αιτών την παράταση καταβολής
παροχής, σωρευτικά:

  • υποβάλλει αίτηση για έκδοση νέας Γ.Α.Π.Α. καθώς και αίτηση παράτασης στον ΟΠΕΚΑ, αποκλειστικά, εντός των προθεσμιών που τίθενται από τις προαναφερόμενες διατάξεις
  • διαπιστώνεται, με βάση την νέα Γ.Α.Π.Α. και τους διοικητικούς ελέγχους, ότι εξακολουθεί να πληροί, σωρευτικά, ανάλογα με την παροχή, τις προϋποθέσεις παράτασης του δικαιώματος (αναπηρίας και διοικητικές) και γ) η έναρξη της πιστοποιημένης αναπηρίας του δεν προσδιορίζεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της προηγούμενης Γ.Α.Π.Α.

Η παράταση του δικαιώματος και συνέχιση καταβολής των παροχών ισχύει με μόνη την υποβολή αίτησης ανανέωσης παράτασης πιστοποίησης ενώπιον του ΚΕ.Π.Α., για όσες παροχές η επιβεβαίωση των αναπηρικών προϋποθέσεων τους συντελείται μέσω πιστοποίησης αναπηρίας.

Ως αίτηση παράτασης πιστοποίησης ενώπιον του ΚΕ.Π.Α. νοείται αυτή που υποβλήθηκε από τέσσερις μήνες πριν την λήξη έως και έξι μήνες μετά την λήξη της πιστοποίησης δυνάμει της οποίας αποδιδόταν το επίδομα.

Ολόκληρη η εγκύκλιος

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram