Νέο πρόγραμμα "δίνει" 1.000€

Ποιοι οι ωφελούμενοι

Με αμείωτους ρυθμούς εξαγγέλλονται συνεχώς νέα προγράμματα κατάρτισης προκειμένου και να υπάρξει εκπαίδευση και να δοθεί οικονομική ενίσχυση σε όσους συμμετέχουν στα προγράμματα.

Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε 190 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενους της Περιφέρειας Κρήτης και περιλαμβάνει μόνο θεωρητική εκπαίδευση διάρκειας 200 ωρών και οδηγούν σε δωρεάν πιστοποίηση. Το εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι αντιστοιχεί σε 1.000€ (5€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης).

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα του έργου είναι τα εξής:

  •  Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social Media Marketing
  •  Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce)
  •  Στέλεχος εστίασης – διοίκησης μονάδων εστίασης
  • Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου
  •  Στέλεχος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουριστικό τομέα

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στη σελίδα https://training.crete-exporters.com έως τις 10/02/2023 και ώρα 15:00.

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στην παραπάνω ιστοσελίδα ή να αποστείλουν email στο [email protected]

Το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Κρήτη» έχει MIS 5104012 και έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram