Μεταπτυχιακό στην Θρησκειολογία (40 θέσεις)

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία
Το Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Θρησκειολογία.

Το Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Θρησκειολογία.

Ειδικεύσεις:

 • Θρησκειολογία – Study of Religion
 • Βιοηθική των θρησκειών – Bioethics and Religions
 • Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη – Religious Literature and Art

Οδηγός υποβολής αιτήσεων

 • Μετάβαση στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr/ > σύνδεση με κωδικούς TAXIS NET > Νέα αίτηση > 05. Αίτηση Yποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών > Συμπλήρωση στοιχείων > Στο πεδίο ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ συμπληρώνετε ΚΑΙ τη Θεματική Ενότητα (εφόσον η Ειδίκευση έχει πάνω από μία). Παράδειγμα: ΕΙΔ: Θρησκειολογία / ΘΕ: Ιστορία των Θρησκειών > Η ανάρτηση δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική μόνο όπου υπάρχει ένδειξη με κόκκινο αστερίσκο > Προεπισκόπηση > οριστική υποβολή. Ασφαλής φύλαξη του αριθμού πρωτοκόλλου (ΑΠ) της υποψηφιότητάς σας.
 • Εφόσον χρειαστεί να ενοποιήσετε αρχεία .pdf πριν την ανάρτησή τους στο σύστημσ προτείνουμε τη χρήση της δωρεάν πλατφόρμας https://www.ilovepdf.com/ > merge pdf (για ενοποίηση) ή > compress .pdf (για μείωση μεγέθους). Ομοίως στην περίπτωση φωτογραφιών και εικόνων https://www.iloveimg.com/.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Αντίτυπα δημοσιεύσεων
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Συστατική επιστολή

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr/ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης.

Τα δίδακτρα φοίτησης ανέρχονται σε 2.400 ευρώ συνολικά ενώ η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στα 6978205352, 6946303954 ή στείλτε μήνυμα στο email: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram