Μεταπτυχιακό στην Κλινική Φαρμακευτική

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022. 

Το Τμήμα Φαρμακευτικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κλινική Φαρμακευτική.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεί του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστημιόπολη-Ζωγράφου 15784, τηλ: 2107274666, τις ημέρες υποδοχής κοινού Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-14:00, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Συμμετοχής
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  • Πιστοποιητικό αναλυτική βαθμολογία
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδρικά με κριτές
  •  Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές, που θα περιέχουν οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας πχ αγγλικής/γαλλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

Πλήρους φοίτηση διάρκειας 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.400 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2022. 

Η οριστικοποίση των επιλεγέντων μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2022. 

Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται στις 10 Οκτωβρίου 2021. 

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής:

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2107274666

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram