Μεταπτυχιακό σε Εμβόλια και Λοιμώδη Νοσήματα

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

To Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) λειτουργεί διιδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, με τίτλο: «ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ».

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. (παλαιοί απόφοιτοι) Επιστημών Υγείας, και πιο συγκεκριμένα απόφοιτοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Βιοϊατρικών Επιστημών, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας και Ιατρικών Εργαστηρίων.

Επίσης, απόφοιτοι συναφών με τις Επιστήμες Υγείας Τμημάτων, όπως Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας, καθώς και απόφοιτοι συναφών γνωστικών αντικειμένων με τις ανωτέρω κατηγoρίες ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη γραμματεία του ΔΙι.Π.Μ.Σ. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου
  • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου
  • Υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ
  • Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης μίας ξένης γλώσσας
  • Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μήνες και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε σε 2310999338 ή στείλτε μήνυμα σε [email protected] και [email protected]
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram