Κατάρτιση - Εκπαίδευση

Προθεσμίες που λήγουν

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
28/06/19
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Νοσηλευτικής
Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας
28/06/19
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Νοσηλευτικής
Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική
24/06/19
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας