Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Παν. Θεσσαλίας: Πειραματικές-Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες Δωρεάν 30/04/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πληροφορική 5.800 ευρώ 30/04/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής 4.500 ευρώ 30/04/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πληροφορική 5.800 ευρώ 20/04/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική 8.125 ευρώ 20/04/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών-Πράσινη Βιοτεχνολογία Δωρεάν 20/04/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής 4.500 ευρώ 20/04/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας και Ιατρικής Μοριακή Βιολογία- Βιοϊατρική Δωρεάν 16/04/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας και Χημείας Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία Δωρεάν 16/04/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης«Επιστήμη Υπολογιστών» Δωρεάν 31/03/18Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες