Πάντειο: Δωρεάν μεταπτυχιακά στην ψυχολογία

Ειδήσεις
Πάντειο: Δωρεάν μεταπτυχιακά στην ψυχολογία
Σε δύο αντικείμενα - Ποιοί και πώς συμμετέχουν
Κόκκινο κτήριο
Μιχάλης Τσιλιβάκος
04/08/2018 | 07:30

Το τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την οργάνωση και λειτουργία των δωρεάν μεταπτυχιακών προγραμμάτων με τίτλο: «Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» και «Ψυχολογία».

(1) Αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία: 10/09/2018

 

(2) Αντικείμενο: Ψυχολογία

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία: 10/09/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://psychology.panteion.gr/index.php/about-us/postgraduate