Παν/μιο Αιγαίου: Νέα μεταπτυχιακά

Ειδήσεις
Παν/μιο Αιγαίου: Νέα μεταπτυχιακά
Προθεσμία - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα
31/05/2019 | 15:15

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση».

Σημειώστε τα απαραίτητα πιστοποιητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία πτυχίου
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας με θέμα συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (ψηφιακή μορφή)

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Αιτήσεις έως Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
metaptyhiako.pdf
Σχετικά Άρθρα