Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Νέα μεταπτυχιακά

Ειδήσεις
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Νέα μεταπτυχιακά
Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Βιβλιοθήκη με βιβλία και επίσημους φακέλους, ανοιχτό βιβλίο
24/04/2019 | 06:00

Το Τμήμα Στατιστικής και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), διοργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τίτλος: «Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου».

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Πρόσφατη φωτογραφία
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών
  • Συστατικές επιστολές
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες)
  • Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας

Υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών: ΕΔΩ

Τύπος Παρακολούθησης: Μερική

Διάρκεια: 30 μήνες

Δίδακτρα: 6.800 ευρώ

Προθεσμία: έως Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

Πληροφορίες:

Διευθύνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706

- κα Αργυρώ Σμυρνάκη

Τηλέφωνο: 2108203681

- κα Μάρω Χρυσανθοπούλου

Τηλέφωνο: 210‐8203692

Ε‐mail: [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
prokiryxi.pdf