Νέα μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ειδήσεις
Νέα μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Κατευθύνσεις, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικά, προθεσμία και πληροφορίες
στοιβαγμένα βιβλία το ένα πάνω στο άλλο, καπέλο αποφοίτησης, πτυχίο
15/12/2018 | 09:45

Τα τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών», «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ, καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων».

Κατευθύνσεις:

 1. Προσχολικής Αγωγής
 2. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 • Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων
 • Απόφοιτοι Πολυτεχνείων και ΤΕΙ

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας:
 2. Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία
 3. Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (λόγους ενδιαφέρον ΔΠΜΣ)
 5. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο
 6. Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 7. Αποδεικτικά ερευνητικού ή επαγγελματικού έργου
 8. Διπλωματική / πτυχιακή εργασία

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.500 ευρώ

Προθεσμία: έως Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Αποστολή δικαιολογητικών και αιτήσεων στην διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Πανεπιστημιούπολη 1, Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνας Τ.Κ. 12243, Αιγάλεω

Πληροφορίες:

*Γραμματεία Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, κα Ιωάννα Φλώρου, τηλέφωνα: 210 5385690, 210 5385611

*Γραμματεία Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, κα Μαρία Σχινά, τηλέφωνα: 210 2614721, 210 5387092

*Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ, κα Μαρία Ντούσκα, τηλέφωνο: 210 2896767

Σχετικά Άρθρα