Σχολή Ευελπίδων: Δύο νέα μεταπτυχιακά προγράμματα

Ειδήσεις
Σχολή Ευελπίδων: Δύο νέα μεταπτυχιακά προγράμματα
Διιδρυματική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης
μεταπτυχιακό
Μιχάλης Τσιλιβάκος
29/05/2018 | 11:45

Το τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανακοίνωσαν την έναρξη δύο νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Τα Διιδρυματικά Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΔΔΠΜΣ) οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα εξής αντικείμενα:

  • «Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)»
  • «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση»

Η ταυτότητα των προγραμμάτων:

Δίδακτρα: 2.800 ευρώ

Διάρκεια: 4 - 6 εξάμηνα

Προθεσμία: 26/06/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.sse-tuc.edu.gr/