ΠΑ.ΜΑΚ: Νέο μεταπτυχιακό στην Πληροφορική

Ειδήσεις
ΠΑ.ΜΑΚ: Νέο μεταπτυχιακό στην Πληροφορική
Συμμετέχουν πτυχιούχοι 8 τμημάτων - Δικαιολογητικά και προθεσμία
υποτροφία
02/04/2019 | 16:45

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 17ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

Κατευθύνσεις:

 1. Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ
 2. Επιχειρηματική Πληροφορική

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι Τμημάτων - Σχολών:

 • Πληροφορικής
 • Μηχανικών Η/Υ
 • Πολυτεχνικών
 • Θετικών Επιστημών
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Οικονομικών Επιστημών
 • ΑΣΕΙ
 • ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση:
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα:
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών 
 • Δύο συστατικές επιστολές:
 • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς προς το πεδίο ειδίκευσης
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Αποστολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος Γ΄κτιρίου, Γρ.422.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες (πλήρης), 30 μήνες (μερική)

Δίδακτρα: 2.800 ευρώ

Προθεσμία: έως 31 Μαΐου 2019

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 2310-891734

E-mail: mai@uom.gr

Σχετικά Άρθρα