Εξειδίκευση στη Βιοϊατρική Μηχανική

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στη Βιοϊατρική Μηχανική
Τίτλος προγράμματος, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικά, προθεσμία και πληροφορίες
Φοιτητές και φοιτήτριες με φόντο καφέ βιβλιοθήκες
17/12/2018 | 06:15

Τo Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού, του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

Τίτλος Προγράμματος: “Βιοϊατρική Μηχανική”

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 1. Μεταπτυχιακοί φοιτητές
 2. Διπλωματούχοι Μηχανικοί
 3. Πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
 4. Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού
 5. Πτυχιούχοι θετικών επιστημών
 6. Πτυχιούχοι Ιατρικών σχολών
 7. Πτυχιούχοι Φυσιοθεραπευτές
 8. Πτυχιούχοι Νοσηλευτές
 9. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ – ΜSc θα είναι έως σαράντα 40 φοιτητές.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο ΠΜΣ, στο ειδικό έντυπο της γραμματείας, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία 
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
 • Άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακά Α.Ε.Ι.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας 
 • Άλλα πιστοποιητικά (π.χ. επαγγελματικής εμπειρίας) 
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Δύο συνολικά φωτογραφίες ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας να σταλούν στη γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Διεύθυνση: ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, ΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική», Υπόψιν Γραμματεία ΠΜΣ, Κοίλα – Κοζάνης, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.500€

Προθεσμία: έως Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

Πληροφορίες:

-Γραμματεία ΠΜΣ

Τηλέφωνο: 2461 0 68239

Ε-mail: sec-mech@teiwm.gr

-Διευθυντής ΜΠΣ, Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Τσουκνίδας

Τηλέφωνο: 6944 830603

Ε-mail: tsouknidas@teiwm.gr

Σχετικά Άρθρα