Εξειδίκευση στη Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στη Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Παράταση προθεσμίας
29/05/2019 | 13:15

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σποουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Σημειώστε τα απαραίτητα πιστοποιητικά:

  • Αίτηση:
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με ακριβή βαθμό
  • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
  • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
  • Δύο συστατικές επιστολές 

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 500 ευρώ

Προθεσμία: έως 14 Ιουνίου 2019

Ιστοσελίδα Προγράμματος: ΕΔΩ