Εξειδίκευση στα Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στα Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Αριθμός εισακτέων, δικαιολογητικά, προθεσμία, διάρκεια, δίδακτρα και τρόποι επικοινωνίας
Ανοιχτά βιβλία σε ένα γραφείο
17/12/2018 | 08:15

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Smart Grid Energy Systems).

Αριθμός εισακτέων: 50 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας ΕΔΩ , τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών 
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών 
  •  προπτυχιακών σπουδών
  • Πιστοποιητικό γνώση επάρκειας αγγλικής γλώσσας
  • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Βεβαιώσεις ερευνητικής επαγγελματικής εμπειρία
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 μήνες (πλήρης)

Δίδακτρα: 2.000€

Προθεσμία: έως 31 Ιανουαρίου 2019

Πληροφορίες:

*Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: ΕΔΩ 

*κα Κουγιουμτζίδου Ελένη 

E-mail: pgsec@e-ce.uth.gr

Σχετικά Άρθρα