ΕΚΠΑ: Εξειδίκευση στην Πληροφορική και την εκπαίδευση

Ειδήσεις
ΕΚΠΑ: Εξειδίκευση στην Πληροφορική και την εκπαίδευση
Τέσσερα νέα μεταπτυχιακά από το Καποδιστριακό
μεταπτυχιακό
Μιχάλης Τσιλιβάκος
03/06/2018 | 07:45

Τα τμήματα πληροφορικής και εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοίνωσαν τη λειτουργία τεσσάρων νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Η ταυτότητα των προγραμμάτων

Αντικείμενα: ''Ειδική Αγωγή'', ''Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων'', ''Πληροφορική'', ''Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών''

Δίδακτρα: 3.600 ευρώ (''Ειδική αγωγή'')

Διάρκεια: 4 εξάμηνα (''Ειδική Αγωγή''), 3 εξάμηνα (''Μηχ. Υ/Η, ''Πληροφορική'', ''Τεχν. Πληρ. και Επικ.'')

Προθεσμία: 29/06/2018 (''Ειδ. Αγ.''), 13/07/2018 (''Μηχ. Υ/Η, ''Πληροφορική'', ''Τεχν. Πληρ. και Επικ.'')

Πατήστε επάνω στους ενεργούς συνδέσμους για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL