Δωρεάν μεταπτυχιακά: Σπουδές στα μαθηματικά

Ειδήσεις
Δωρεάν μεταπτυχιακά: Σπουδές στα μαθηματικά
Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία, ολόκληρη η προκήρυξη
Πίνακας μαθηματικών, στοιβαγμένα βιβλία, καπέλο αποφοίτησης και υποτροφία
16/12/2018 | 16:30

Το Τμήμα Μαθηματικών οργανώνει και λειτουργεί το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά».

Kατευθύνσεις :
Α. «Θεωρητικά Μαθηματικά»
Β. «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων: 

 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών
 • Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών 

Δικαιολογητικά: 

 1. Ηλεκτρονική αίτηση: ΕΔΩ
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοτυπία πτυχίου-διπλώματος σπουδών
 4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος
 6. Ανάτυπο της Διπλωματικής Εργασίας
 7. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας 
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας 
 11. Συστατικές επιστολές

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως 25 Ιανουαρίου 2019

Εγχειρίδιο χρήσης:

Πληροφορίες: 

-Π.Μ.Σ. του Τμήματος: ΕΔΩ

-κα Μητροπούλου

Τηλέφωνο: 22730-82110

Ε-mail: dmmath@aegean.gr

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
anakoinosi_prosklisis_1earino_201819.pdf
Σχετικά Άρθρα