Προσλήψεις στο supermarket Metro (άμεσα)

Θέσεις εργασίας
Προσλήψεις στο supermarket Metro (άμεσα)
Ειδικότητες, προσόντα, περιοχές
καρότσι σούπερ μάρκετ, γεμισμένα ράφια
19/12/2018 | 06:00

Το γνωστό supermarket Metro, προσλαμβάνει προσωπικό.

Συγκεκεριμένα: 

  • Μηχανικός Λογισμικού για ανάπτυξη web εφαρμογών στη Μεταμόρφωση Αττικής. Προσόντα: Πτυχίο ΑΕ//ΤΕΙ Πληροφορικής, καλή γνώση στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον .net C# / VB, καλή γνώση σε μία ή περισσότερες σχεσιακές βάσεις δεδομένων (SQL Server / Sybase / SQLite), άριστη γνώση Αγγλικών. Κωδικός: MCS13
  •  Μηχανικός Συστημάτων ΙΤ Υποδομών στη Μεταμόρφωση. Προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ με κατεύθυνση Πληροφορικής, εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία του κλάδου ΙΤ, πιστοποιήσεις σε πλατφόρμες Microsoft, εργασιακή εμπειρία σε Microsoft περιβάλλον on premise και στο cloud (AD, Access Rights, Policies, Powershell, System Center, Hyper-V, Exchange), εμπειρία σε mobile infrastructure και services, βασικές γνώσεις δικτύων και επιθυμητή εξοικείωση με Cisco πλατφόρμες και monitoring συστήματα. Κωδικός: MCS16
  • Υπεύθυνος Βάρδιας Τμήματος Αποστολών στα Οινόφυτα. Προσόντα: Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με εξειδίκευση στον τομέα Logistics, προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση του κλάδου, εργασιακή εμπειρία σε σύνθετες επιχειρησιακές συνθήκες, άριστος χειρισμός Η/Υ. Κωδικός: WMS25
  • Υπάλληλος Γραφείου Δρομολόγησης στα Οινόφυτα με τα παραπάνω προσόντα. Κωδικός: WMS26
  • Οδηγός για το Κέντρο Διανομής Οινοφύτων. Προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογο εργασιακό περιβάλλον, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, άδεια διπλώματος κατηγορίες Γ’ Δ’ & Ε’. Κωδικός: WMS28
  • Προϊστάμενος Τμήματος Ανεφοδιασμού Κέντρων Διανομής στα Οινόφυτα. Προσόντα: Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι ή ΤΕΙ, μεταπτυχιακός τίτλος με εξειδίκευση στον τομέα Logistics, εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση του κλάδου, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, άριστος χειρισμός Η/Υ. Κωδικός: WMS29
  • Διευθυντικό Στέλεχος στην Αθήνα. Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων, καλή χρήση H/Y, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Κωδικός: MNG63
  • Διευθυντικό Στέλεχος στη Θεσσαλονίκη με τα προαναφερόμενα προσόντα. Κωδικός: MNG64
  • Διευθυντικό Στέλεχος στα Φάρσαλα με τα προαναφερόμενα προσόντα. Κωδικός: MNG60

Ιστοσελίδα: ΕΔΩ