Προσλήψεις για στελέχη Πληροφορικής (8 ειδικότητες)

Ειδήσεις
Προσλήψεις για στελέχη Πληροφορικής (8 ειδικότητες)
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο συναφούς αντικειμένου και εμπειρία
Το workenter "ομαδοποιεί" όλες τις πρόσφατες ανακοινώσεις των εταιρειών
14/04/2018 | 15:45

Πλήθος ευκαιριών για υποψηφίους όλων σχεδόν των ειδικεύσεων του κλάδου Πληροφορικής.

Δείτε εταιρείες, βασικά προσόντα και πατήστε το αντίστοιχο ενεργό link για να στείλετε, τώρα, βιογραφικό:

Folli Follie:

  • Τεχνικός πεδίου – Εργασιακή εμπειρία τρία έτη σε ανάλογο τμήμα, δίπλωμα οδήγησης (δικύκλου), πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΙ, καλή γνώση των Αγγλικών και Η/Υ (Κωδικός: MT_ΤΠ_18)
  • Network Engineer – Πτυχίο Πληροφορικής, επαγγελματική εμπειρία τρία χρόνια σε αντίστοιχη θέση, άπταιστα Αγγλικά, δυνατότητα ταξιδιών (Κωδικός: MT_Network_18)
  • Master Data Administrator - (Κωδικός: Master Data Administrator)

 Καριέρα για στελέχη στη Folli Follie

    Mellon Technologies:

  • Τεχνικός πεδίου – Εργασιακή εμπειρία τρία έτη σε ανάλογο τμήμα, δίπλωμα οδήγησης (δικύκλου), πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΙ, καλή γνώση των Αγγλικών και Η/Υ (Κωδικός: MT_ΤΠ_18)
  • Network Engineer – Πτυχίο Πληροφορικής, επαγγελματική εμπειρία τρία χρόνια σε αντίστοιχη θέση, άπταιστα Αγγλικά, δυνατότητα ταξιδιών (Κωδικός: MT_Network_18)

Νέες θέσεις στη Mellon Technologies (ΠΕ, ΔΕ)

Vodafone:

  • Web Developer (Κωδικός: WD012018)
  • iOs Developer (Κωδικός: IOSD012018)
  • Android Developer (Κωδικός: AD012018)

Vodafone: Νέες θέσεις εργασίας

PwC (συμβουλευτική εταιρεία):

  • Senior Java Developer – Πτυχίο πληροφορικής, απαραίτητη η προϋπηρεσία τέσσερα έτη σε παρόμοια θέση, άριστη χρήση Αγγλικών
  • Java Developer – Πτυχιούχος πληροφορικής, εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον δύο χρόνια, πολύ καλά Αγγλικά

Προσλαμβάνονται οικονομολόγοι και πτυχιούχοι Πληροφορικής