Προσλήψεις για υποψηφίους 6 ειδικοτήτων στην Drapa Chemie

Ιδιωτικός Τομέας
Προσλήψεις για υποψηφίους 6 ειδικοτήτων στην Drapa Chemie
Προσόντα και στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία
27/06/2019 | 06:00

Η εταιρεία Drapa Chemie βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής νέου προσωπικού.

Θα προσληφθούν υπάλληλοι έξι ειδικοτήτων.

Αναλυτικά:

Υπεύθυνος Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - (Aσπρόπυργος). Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Επιθυμητή η γνώση προγράμματος ERP Αtlantis
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου - (Ασπρόπυργος). Προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων ERP (Atlantis)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής / γνώση της γερμανικής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Εμπειρία στον χώρο των εξαγωγών

Βοηθός Αποθηκάριου - (Ασπρόπυργος). Προσόντα:

 • Απόφοιτος λυκείου
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας επιθυμητή
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Εργάτης Παραγωγής - (Ασπρόπυργος). Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Στέλεχος Πωλήσεων - (Ασπρόπυργος). Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε τμήμα πωλήσεων τουλάχιστον 5 ετών στον χώρο των δομικών υλικών – συστημάτων δόμησης - ειδών χρωματοπωλείου
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών, χειρισμού Η/Υ - προγραμμάτων γραφείου (Microsoft Office)
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής
 • Δίπλωμα οδήγησης

Εργοδηγός Παραγωγής Σακιασμένων Προϊόντων (επιχρισμάτων - κονιαμάτων) - (Ασπρόπυργος). Προσόντα:

 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη βιομηχανική μονάδα
 • Καλή γνώση αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας
 • Επιθυμητή η γνώση ελέγχου και συντήρησης των μηχανών παραγωγής

Πατήστε ΕΔΩ για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία.