Πέντε ειδικότητες στο Aldemar Resort (νέες αγγελίες)

Ιδιωτικός Τομέας
Πέντε ειδικότητες στο Aldemar Resort (νέες αγγελίες)
Οι προσλήψεις αφορούν τρεις περιοχές της χώρας
Ο όμιλος Aldemar Resort διαθέτει ξενοδοχειακές μονάδες σε Κρήτη, Ρόδο και Πελοπόννησο
Λάνα Ματσαρασβίλι
07/04/2018 | 08:15

Ο όμιλος Aldemar Resorts βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής προσωπικού για τα ξενοδοχεία του.

Συγκεκριμένα:

  • Γραμματεία Διεύθυνσης (Ρόδος): Πτυχίο απαραίτητο, προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο, άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμός Η/Υ (Κωδικός: RHODES_SEC18) 
  • Βοηθός Σερβιτόρου (Κρήτη): Πτυχίο τουρισμού, πολύ καλά Αγγλικά, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (Κωδικός: SERV.B)
  • Bell Boy (Κρήτη): Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Κωδικός: GROOM)
  • Βοηθός Προϊσταμένης Οροφοκομίας (Ρόδος): Απόφοιτος τουριστικής σχολής, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον ενός έτους, καλή γνώση Η/Υ (Κωδικός: ASS HK RHODES)
  • Maitre (Πύργος): Πτυχίο τουρισμού, πολύ καλά Αγγλικά, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον τέσσερα έτη (Κωδικός: MAITRE PYRGOS)
URL
Συνδεθείτε με την εταιρεία
http://www.aldemar-resorts.gr/EN/Career/Job%20openings/