Υπ. Παιδείας: Σε λειτουργία νέα κέντρα Επιμόρφωσης

Ειδήσεις
Υπ. Παιδείας: Σε λειτουργία νέα κέντρα Επιμόρφωσης
Στόχος η σύνδεση με την αγορά εργασίας - Παρέχεται πιστοποίηση
εκπαίδευση
Η ίδρυση των νεών φορέων πήρε ΦΕΚ
Μιχάλης Τσιλιβάκος
11/05/2018 | 07:09

Την έγκριση με ΦΕΚ, έλαβαν τα νέα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) που ιδρύονται σε Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Θράκης, αντίστοιχα.

Τα ΚΕΔΙΒΙΜ, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση του τομέα της συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης, οργανώνουν προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Σημειώστε:

 • Τα επιμορφωτικά προγράμματα έχουν συνήθη διάρκεια από 6 μήνες έως και 2 έτη

Σκοπός:

 • Διά βίου παροχή γνώσεων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων πλήρους απασχόλησης
 • Παροχή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης 
 • Να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
 • Να δημιουργήσει ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις προσωπικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης

Τα ΚΕΔΙΒΙΜ παρέχουν υπηρεσίες και στους ανέργους:

 • Επιμόρφωση των εργαζομένων και των ανέργων σε ένα πλαίσιο ακαδημαϊκού συστήματος
 • Βελτιώση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αξιοποιηθούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας, μέσα από την καλύτερη σύνδεση με την κοινωνία, στο πλαίσιο διάχυσης της γνώσης και παραγωγής προστιθέμενης αξίας
 • Να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος για τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, τη διοίκηση, την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών
 • Να αναβαθμίσει τα συστήματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης 
 • Να ενισχύσει το ανθρώπινο κεφάλαιο για την προαγωγή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
 • Να συνδέσει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας

Ολόκληρο το ΦΕΚ: