Ένα μεταπτυχιακό που οδηγεί σε καλά αμειβόμενες θέσεις (σε ποσοστό 99,2%)

Ειδήσεις
Ένα μεταπτυχιακό που οδηγεί σε καλά αμειβόμενες θέσεις (σε ποσοστό 99,2%)
Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-8203878 ή μέσω e-mail [email protected]
27/05/2019 | 17:30

Σε επίπεδα - ρεκόρ η αποτελεσματικότητα και η υπεραξία του μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) που υλοποιεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ιδρύματος:

  • Tο 70,4% των αποφοίτων του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης επιτυγχάνει να απασχοληθεί στην πρώτη σημαντική θέση εργασίας εντός των πρώτων 3-6 μηνών
  • Ο μέσος όρος του εισαγωγικού μισθού τους ανήλθε στα 774,69 ευρώ σε καθαρή αξία, όντας κατά 40% υψηλότερος από το βασικό μισθό όπως διαμορφώνεται σήμερα
  • Σχεδόν το σύνολο των εν λόγω αποφοίτων βρήκαν εργασία έχοντας προϋπηρεσία κάτω των έξι μηνών
  • Το 99,2% των αποφοίτων (πλήρους και μερικής φοίτησης) εργάζεται, με το 82% να απασχολείται σε θέση συναφούς χαρακτήρα με το αντικείμενο της ΔΑΔ
  • Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων που εργάζεται ήδη, έχει κατά μέσο όρο ως μηνιαίες καθαρές απολαβές το ποσό των 1.288 ευρώ
  • Εννέα στους δέκα φοιτητές είναι συνολικά ευχαριστημένοι από τις σπουδές τους, με το 95,4% να συνιστά ανεπιφύλακτα το ΠΜΣ στη ΔΑΔ σε κάποιο/α απόφοιτο/η είτε συνάδελφο

(1) Οι αιτήσεις για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ολοκληρώνονται στις 3 Ιουνίου 2019 (www.hrm.aueb.gr).

(2) Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Προγράμματος στο τηλέφωνο 210-8203878 ή μέσω e-mail [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να κατεβάσετε τη σχετική ανακοίνωση του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
Microsoft Office document icon
dt_ereynas_apofoiton_2019_final.doc