Αποτελέσματα για 36 προγράμματα σπουδών στο ΕΑΠ (pdf)

Ειδήσεις
Αποτελέσματα για 36 προγράμματα σπουδών στο ΕΑΠ (pdf)
Διαδικτυακή πλατφόρμα για τους υποψήφιους
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Μιχάλης Τσιλιβάκος
04/09/2018 | 18:50

Ειδική εφαρμογή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ελέγχου αιτήσεων εγγραφής σε 36 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, έθεσε σε λειτουργία το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Το Πανεπιστήμιο ενημερώνει τους ωφελούμενους, ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ελέγχου αιτήσεων εγγραφής, λόγω της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, θα γίνει ανά αίτηση, με χρήση του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησής σας

URL
Δείτε το έγγραφο
https://www.eap.gr/el/anakoinwseis/274-trechouses/6845-anakoinosi-ton-apotele...