(ΝΕΟ): Επιδότηση, τώρα, σε 1.586 επαγγέλματα

Επιδοτούμενα
(ΝΕΟ): Επιδότηση, τώρα, σε 1.586 επαγγέλματα
Προσφέρονται από 5.000 έως 75.000 ευρώ - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
Χρηματοδοτήσεις για ολόκληρο τον κλάδο του λιανικού εμπορίου
Παναγής Γκιόλμας
13/02/2019 | 17:34

Άμεση πρόσβαση σε "ζεστό" κοινοτικό χρήμα αποκτούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που συνδέονται με 1.586 επαγγέλματα.

Χρηματοδοτείται η ανάπτυξη των επιχειρήσεων με ποσά που κυμαίνονται από 5.000 έως 75.000 ευρώ. 

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:

 • Λιανικό εμπόριο
 • Εστίαση
 • Εκπαίδευση
 • Κοινωνιμή μέριμνα

Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων ξεκινά στις 27 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 9 Μαϊου.

Σημειώστε ότι το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Πατήστε το επισυναπτόμενο αρχείο για να δείτε τον πίνακα με τα επαγγέλματα που επιδοτούνται: 

Κάντε "κλικ" στις αντίστοιχες ενότητες (παρακάτω) για να δείτε με σαφήνεια τα βασικά στοιχεία του προγράμματος.

Προθεσμία
09/05/19

Ποιους αφορά

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 • Λιανικό εμπόριο
 • Εστίαση 
 • Ιδιωτική εκπαίδευση - Κοινωνική μέριμνα

Τι χρηματοδοτείται

 • Eξοικονόμηση ενέργειας
 • Αγορά εξοπλισμού (τεχνολογίες, λογισμικά)
 • Αγορά μεταφορικών μέσων
 • Πιστοποίηση
 • Τεχνικές μελέτες
 • Κατάρτιση προσωπικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Επιδότηση

50% χρηματοδότηση για επενδυτικά σχέδια που κυμαίνονται:

 • από 10.000€ (επιδότηση 5.000€)
 • έως 150.000€ (επιδότηση 75.000€)
Διεύθυνση Κατάθεσης:

www.ependyseis.gr/mis