150 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό μεσαίων μονάδων

Επιδοτούμενα
150 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό μεσαίων μονάδων
Ενισχύονται εννέα τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 27 Ιουνίου
Πέτρος Παπαβασιλείου
06/06/2018 | 16:30

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τον "ποιοτικό εκσυγχρονισμό" μεσαίων επιχειρήσεων εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

dragoumanos.jpg

Ο οικονομολόγος - σύμβουλος ανάπτυξης επιχειρήσεων κ. Παναγιώτης Δραγουμάνος
Media Folder 

Όπως αναφέρει στο workenter o οικονομολόγος - σύμβουλος ανάπτυξης επιχιερήσεων, κ. Π. Δραγουμάνος, ([email protected]) η δράση αποσκοπεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και στην υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας:

(κατά προτεραιότητα)

 1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 2. Ενέργεια
 3. Εφοδιαστική Αλυσίδα
 4. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 5. Περιβάλλον
 6. Τουρισμός
 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 8. Υγεία
 9. Υλικά – Κατασκευές

Σημειώστε:

 • Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά στις 27 Ιουνίου, στις 12 το μεσημέρι
 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου
 • Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
 • Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf)

Προσοχή:

Κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο στην αίτηση θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB.

Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων:

 • Συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης
 • Επιλέγουν την Δράση με τίτλο «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να κατεβάσετε την Πρόσκληση.

Προθεσμία
27/12/19

Ποιους αφορά

Υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV

Τι χρηματοδοτείται

Επιδοτούμενες δαπάνες:

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

Επιδότηση

Επενδυτικά Σχέδια - Επιδότηση:

 • Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ
 • Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών
Διεύθυνση Κατάθεσης:

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

2 Σχόλια
Antonia Koytsoykoy's picture
Antonia Koytsoykoy
Ξερετε κατι. Για λιανικο εμποριο
10/06/2018 | 18:20
Workenter's picture
Workenter
Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση.
11/06/2018 | 09:31