Υπ. Οικονομικών: Επιστροφή φόρου έως και €10.000 - Ρύθμιση ''ανάσα''

Ειδήσεις
Υπ. Οικονομικών: Επιστροφή φόρου έως και €10.000 - Ρύθμιση ''ανάσα''
Επισπεύδεται η διαδικασία επιστροφής σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα - Ολόκληρο το νομοσχέδιο
υπουργείο οικονομικών κτήριο
21/09/2018 | 10:23

'Αμεση επιστροφή φόρου έως 10.000 ευρώ, στα πλαίσια του νομοσχεδίου «Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων» προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες (20/9) στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επίσπευση των διαδικασιών επιστροφής του φόρου εισοδήματος ή του ΦΠΑ έως 10.000 ευρώ σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου.

Σημώστε:

  • Σε περίπτωση που εκκρεμεί έλεγχος για περισσότερα του ενός αιτήματα ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, εφόσον τα συνολικά αιτήματα του δικαιούχου ανέρχονται μέχρι και του ποσού των 10.000 ευρώ ανά φορολογία
  • Σε μεταγενέστερο χρόνο θα μπορεί να διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος
  • Δεν θεωρούνται ως εκκρεμείς υποθέσεις εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου

Αναλυτικότερα, προβλέπεται αυστηροποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων, ώστε ο υπόχρεος να μην καταβάλει άμεσα τον φόρο που αναλογεί στο προς μεταβίβαση ακίνητο, αλλά το ποσό που αναλογεί για την συνολική του ακίνητη περιουσία.

Σημειώστε τα βασικότερα σημεία:

  1. Επισπεύδονται οι διαδικασίες επιστροφής φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ έως 10.000 ευρώ σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες με εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου
  2. Η επιστροφή διενεργείται άμεσα για αιτήματα που ανέρχονται μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ 
  3. Οι φορολογούμενοι με οφειλές από φόρους στα ακίνητα (ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ) που προχωρούν στην πώληση κάποιου ακινήτου, θα μπορούν να λαμβάνουν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό από την εφορία, με παρακράτηση, όχι μόνο του ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων για το συγκεκριμένο ακίνητο, αλλά και του συνολικά οφειλόμενου ποσού ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ, χωρίς να απαιτείται ρύθμιση. Το ποσό παρακρατείται και αποδίδεται στο Δημόσιο από τον συμβολαιογράφο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εντός τριών ημερών

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά το σχέδιο νόμου.

URL
Δείτε το έγγραφο
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Erg...