"Τρέχει" -με έργα- ο Αναπτυξιακός Νόμος (4399/2016)

Ειδήσεις
"Τρέχει" -με έργα- ο Αναπτυξιακός Νόμος (4399/2016)
Όλα τα νεώτερα για δύο καθεστώτα και δύο τομείς - Προθεσμίες
Ισχύει στα προγράμματα: Εφόσον εξαντλούνται οι διαθέσιμοι πόροι λήγει η προθεσμία
04/06/2018 | 14:08

Άμεση ενημέρωση από τον συνεργάτη του workenter, κ. Παναγιώτη Δραγουμάνο, οικονομολόγο, σύμβουλο ανάπτυξης επιχειρήσεων: 

(-) Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (υπαγωγής) στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Καταληκτική ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2018.

(-) Στις 15 Δεκεμβρίου 2018 λήγει η προθεσμία για ένταξη στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Προσοχή: Η καταληκτική ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί, εφόσον εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος.

Σημειώστε:

(1) Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού - Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

(2) Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ - Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο καθεστώς ενισχύεται και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

Δικαιούχοι:

  • Ατομική επιχείρηση
  • Εμπορική εταιρία
  • Συνεταιρισμός
  • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
  • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
  • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
  • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους
  • Ενισχυόμενες κατηγορίες επενδύσεων

Ενδεικτικές επιλέξιμες δραστηριοτήτες

  • Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού
  • Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια:

Ίδρυση ή επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*

Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού

Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*

Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa),ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια)

Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις

Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4122/27-11-2017 η τροποποίηση και συμπλήρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην οποία καθορίζονται οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι περιορισμοί για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016.