Τράπεζα Πειραιώς: Ανοίγει κάνουλες χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες

Ειδήσεις
Τράπεζα Πειραιώς: Ανοίγει κάνουλες χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες
Τα νέα δανειακά προϊόντα αφορούν όσες ΜμΕ εντάσσονται στο Ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ Ι
Ταμπέλα "Τράπεζα Πειραιώς"
Άτοκο είναι το 50% του κεφαλαίου που προσφέρει το ΤΕΠΙΧ
Πέτρος Παπαβασιλείου
02/02/2018 | 18:37

Από την Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου, η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε την δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – Ενδιάμεσο».

Το Ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ Ι, του οποίου η προθεσμία εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2018, προσφέρει δάνεια από 10.000 έως 300.000 ευρώ (κεφάλαια κίνησης).

Η αναλογία συμμετοχής μεταξύ ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και τράπεζας κυμαίνεται στο «ένα προς ένα» (1:1).

Επιδοτούνται οι δαπάνες για:

  • Δημιουργία ή επέκταση μιας επιχείρησης
  • Αγορά πρώτων υλών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων
  • Μισθοδοσίες προσωπικού
  • Κάλυψη επενδυτικών αναγκών
  • Αγορά εξοπλισμού
  • Εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων

Προνομιακά επιτόκια

Το 50% του κεφαλαίου κάθε χρηματοδότησης που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ είναι άτοκο, ενώ το υπόλοιπο 50% που προέρχεται από την τράπεζα παρέχεται με προνομιακό επιτόκιο.